Clipe de neuitat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale în cadrul proiectului „Copilăria - univers fără prejudecăți”

Arhiepiscopia Iașilor Iulie 22, 2021

Omul a fost creat trup și suflet, după chipul lui  Dumnezeu, având menirea ca printr-o viață plină de dragoste, manifestată față de Dumnezeu și față de aproapele, să ajungă la asemănarea cu El. Fiecare copil este unic indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de învăţare sau în viața socială, indiferent de infirmitățile și bolile pe care le poartă prin această viață trecătoare.  Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi oamenii şi pentru toţi copiii, în mod special, fără discriminare, subliniază faptul că nevoile fiecăruia sunt la fel de importante. Se conturează interesul pentru cunoaşterea şi aplicarea convenţiei cu privire la drepturile copilului din 1989 precum şi a regulilor standard privind egalizarea şanselor persoanelor cu handicap adoptate la conferinţa UNESCO din 1984. În vederea integrării acestor copii în comunitate se impune o reconsiderare a modelelor de educaţie a tuturor elevilor din comunitate.

Convingerea noastră este că şi copiii cu dizabilităţi au dreptul firesc de a aparţine societăţii, iar comunitatea are obligaţia de a-i accepta diminuând marginalizarea şi respingerea acestora prin sprijinirea lor. Integrarea  trebuie simţită ca un act responsabil asumat de comunitate, de familie, de personalul şcolii ca un proces de normalizare a vieţii persoanelor aflate in dificultate.

Obiectivele proiectului :

Generale

  • Inducerea unei stări de încredere în forţele proprii ale persoanei cu dizabilitaţi;
  • Cultivarea capacităţilor şi  aptitudinilor pentru muncă;
  • Formara deprinderilor de viaţă cotidiană;
  • Sensibilizarea comunităţii în vedera exersării de noi comportamente şi atitudini cerute de procesul integrării;
  • Schimbarea mentalităţii tuturor participanţilor din cadrul proiectului, privind persoanele cu nevoi speciale.

Specifice

  • Să promoveze jocul pentru diminuarea tensiunilor psihice şi reducerea agresivitaţii ;
  • Să realizeze activităţi în comun de abilitare manuală, desen şi pictură pentru înlesnirea adaptării şi acceptării copiilor cu dizabilitaţi în comunitate;
  • Să încurajeze formarea unei conduite de viaţă civilizată , asimilarea unor norme uzuale de comportament;
  • Să exerseze deprinderi de orientare şi deplasare corectă în mediul ambiant.

La această tabără de vară participă 12 copii cu CES și 140 de elevi din școlile partenere, care provin din familii cu diferite situații de risc. Aceștia iau parte la ore de desen, participă la diferite ateliere: de panificație, tir cu arcul, comunicare, lucru în echipă și jocuri pentru dezvoltarea motricității, confecţionează jucării din materiale naturale şi sintetice, ș.a.

Fiecare activitate debutează cu rugăciunea de dimineață, lectură din Sfânta Scriptură și un atelier de comunicare. O atracție pentru participanți o constituie jocurile în aer liber, jocuri care dezvoltă atât motricitatea grosieră cât și pe cea fină, și care sunt de un real folos tuturor copiilor, în special a celor cu cerințe educaționale speciale. Bucuria copiilor este imposibile de așternut pe hârtie, activitățile proiectului bucurându-se de un real succes. (pr. Gheorghe-Marian Filip)

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri