Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul

Viața parohiei Iulie 19, 2013

              Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul este sărbătorit pe data de 20 iulie. Sfantul Ilie a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia în cetatea Tesve, din Galaad (Israel). De la numele acestei cetăţi, avem şi numele prorocului de Tesviteanul. Se bucură de o cinstire deosebită din partea Bisericii, daca ţinem seama de faptul că ziua prăznuirii sale este însemnată în calendar cu roşu, însemnare ce nu apare în acest fel la niciun alt proroc.

               Sfântul Ilie a trăit cu peste opt sute de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab. Şi-a desfăşurat activitatea în regatul Israel din Samaria.

               Potrivit tradiţiei, Sovac a vazut la naşterea lui Ilie, oameni îmbrăcaţi în veşminte albe care îl înveleau pe fiul său în haine de foc şi îi dădeau să mănânce o flacără. Preoţii templului din Ierusalim au interpretat vedenia astfel: Ilie a fost ales de Dumnezeu pentru slujirea profetică.

              Vechiul Testament istoriseşte despre faptele lui minunate în cărţile numite Regi (III Regi şi IV Regi). De aici aflăm că Sfântul Ilie ajunge la curtea regelui Ahab şi îi vesteşte acestuia că Dumnezeu va pedepsi poporul prin secetă, dacă nu va lepăda credinţa în zeul Baal. Pentru că regele, împreună cu poporul lui Israel nesocotesc cele vestite de Ilie, nu va mai ploua timp de trei ani şi jumatate.

               Sfântul Ilie este nevoit să se ascundă de mânia regelui Ahab la pârâul Cherit. Aici va fi hranit în chip minunat de corbi, care îi vor aduce dimineaţa pâine şi seara carne. Această hrană era adusă de la Templul din Ierusalim, locul unde se aduceau jertfe de pâine şi de carne. Pâinea unită cu carnea, preînchipuia Euharistia, trupul Domnului.

               Mai târziu ajunge la văduva din Sarepta Sidonului, unde îl va învia pe fiul acesteia şi îi va înmulţi făina şi uleiul. Comentatorii acestei minuni susţin că Ilie nu se adresează în mod exclusiv poporului Israel, de vreme ce îl învie pe fiul unei femei păgâne. Iar această faptă ar demonstra universalitatea lui Iahve. Alţi comentatori spun că învierea fiului văduvei, preînchipuia învierea tânărului din Nain, iar faptul că făina nu se termina era chipul înmulţirii pâinilor pe care avea să o facă Hristos.

               Spre sfârşitul anilor de secetă, pentru cunoaşterea adevăratului Dumnezeu, Sfântul Ilie îi propune împăratului să ridice un jertfelnic pe Muntele Carmel şi să se roage mai întâi prorocii lui Baal, apoi el lui Dumnezeu. Acesta a fost momentul în care Ilie a înlăturat cultul zeului Baal. El a reuşit să coboare foc din cer peste jertfa sa, ceea ce 450 de preoţi ai lui Baal nu au reuşit să facă.

                 Sfantul Ilie, Înaintemergător al Mântuitorului

                Din cartea a IV Regi, capitolul doi, aflăm ca prorocul Ilie dupa ce a lăsat ca urmaş pe Elisei, a fost luat de un car de foc şi înălţat la cer, fără a trece prin moarte. O parte din comentatorii acestui text susţin că Ilie a fost luat cu trupul la cer pentru că este chipul contemplaţiei, al răpirii de la materie.

               Alţi comentatori afirmă că scopul pentru care Ilie a fost ridicat cu trupul la cer, este acela că el va reveni la sfârşitul lumii, ca un al doilea Înaintemergător al Mântuitorului, pentru a vesti a doua venire a lui Hristos spre a judeca neamul omenesc.

               Din Sfânta Scriptură aflăm că Ilie şi Enoh sunt cei care nu au cunoscut moartea, dar în momentul în care vor veni să pregătească lumea pentru venirea lui Hristos în slavă, se vor lupta cu Antihrist şi vor fi omorâţi de el. Ei vor fi înviaţi de Hristos după ce Antihrist va fi nimicit.

                Unde s-a inaltat Ilie?

               Daca ţinem seama că raiul a fost închis după căderea oamenilor în pacat, nu putem să evitam întrebarea: unde a fost înălţat Sfântul Ilie? Sfântul Ioan Gură de Aur susţine că Ilie a fost îmbrăcat de Dumnezeu în haină îngerească. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: "Dumnezeu a arătat din vechime măririle minunilor şi semnelor şi s-a folosit de modul înnoirii, mutând spre alt chip de viaţă decât cel în trupul supus stricăciunii pe fericiţii Ilie şi Enoh, nu prin prefacerea firii, ci prin schimbarea conducerii şi îndrumării ei“. Aceste afirmaţii ne-ar face să vorbim de prezenţa sa în lumea îngerilor.

               Sfantul Ilie alaturi de Moise pe Tabor

               Cinstea deosebita de care s-a bucurat Sfântul Ilie înaintea lui Dumnezeu, se vede în prezenţa sa pe muntele Taborului alături de Moise, atunci când Mântuitorul s-a schimbat la Faţă înaintea ucenicilor Lui. Moise şi Ilie au fost de faţă lângă Domnul în slavă, primul ca primitorul şi dătătorul Legii, al doilea ca cel mai neînfricat luptător împotriva duşmanilor lui Dumnezeu.

                Este de reţinut că în timpul vieţii sale, Ilie nu s-a învrednicit de o vedere "faţă către faţă" cu Dumnezeu. Potrivit relatărilor din cartea III Regi, cap. 19, se spune că atunci când i s-a aratat Dumnezeu, Sfântul Ilie şi-a acoperit faţa cu mantia, pentru că nu putea privi slava lui Dumnezeu. Dar această vedere devine posibilă după înălţarea sa la cer, când pe Muntele Taborului, Ilie a văzut slava lui Dumnezeu atunci când Hristos s-a schimbat la Faţă.

               În orice caz, dacă ţinem seama de faptul că legea lui Moise punea accentul pe tunete, cutremur, deci pe manifestări vizibile şi auditive, Ilie depăşeşte această treaptă a cunoaşterii, ajungând să-L vadă pe Dumnezeu în linişte - "adiere de vânt".

               Sfinţii Părinţi spun că Moise şi Ilie au fost prezenţi la Schimbarea la Faţă de pe Tabor, pentru a li se îndeplini dorinţa de a vedea faţa lui Dumnezeu prin faţa schimbată în lumină lui Hristos. Să nu uităm că în viaţa lor pământească nu au reuşit să vadă faţa lui Dumnezeu, Moise a văzut doar spatele lui Dumnezeu pe Muntele Sinai, iar Ilie s-a retras într-o peşteră atunci când Dumnezeu a trecut în adiere de vânt.

                Ilie, sfântul care aduce ploaia

              Sfântul Ilie fiind cunoscut ca cel ce a adus prin rugăciunea sa seceta asupra poporului din Israel şi apoi ploaia care a salvat poporul de la moarte, a ajuns să fie cinstit şi ca cel ce aduce ploi. În Liturghier, la slujba care se oficiază la vreme de secetă, întâlnim o cerere în care este redată mijlocirea Sfântului Ilie pentru ploi: "Pentru ca rugăciunile noastre să fie bineprimite şi precum pe Ilie, oarecând, aşa să ne audă şi pe noi şi să ne miluiască, cu ploaie şi cu bună întocmire a văzduhului, Domnului să ne rugăm“.

             La mulţi ani celor ce poartă numele Sfântului Proroc Ilie.